Braided Hair Large

Year > 1840

  • 1840 N-8 Obv Rim Break Lds Braided Hair Large Cent Coin 1c
  • 1840/18 Braided Hair Large Cent, Small Over Large 18, N-2, Pcgs Xf40
  • 1840/18 Braided Hair Large Cent, Small Over Large 18, N-2, Pcgs Xf40
  • 1840 Braided Hair Large Cent, Large Date, N-9, R. 3, Lds, Xf
  • 1840/18 Braided Hair Large Cent, Small Over Large Date, N-2, Au
  • 1840 N-9 R-3 Ngc Au 58 Large Date Braided Hair Large Cent Coin 1c