Braided Hair Large

Year > 1853

 • 1853 1c Braided Hair Large Cent Pcgs Ms 65 Bn
 • 1853 Braided Hair Large Cent-pcgs Ms65bn
 • 1853 N-12 Ngc Ms 63 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Reiver
 • 1853 Braided Hair Large Cent Ngc Au53 Bn
 • 1853 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #g7017
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Sharp Strike, Choice Bu++/near Gem Copper
 • 1853 N-18 Anacs Au 58 Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 Ngc Au 55 Bn 1c Large One Cent About Uncirculated Braided Hair Us Coin
 • 1853 Braided Hair Large Cent Ngc Au-58 Bn -165476
 • 1853 N-23 Die State B R. 4 Braided Hair Cent, Tougher Newcomb Large Cent, Ms, Unc
 • 1853 N-25 Ngc Ms66bn Cc Level Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 1 C Braided Hair Large Cent Pcgs Ms65 Rb
 • 1853 N-22 R-2+ Pcgs Ms 64 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-17 R-2 Pcgs Ms 64 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-12 Pcgs Ms 63 Bn Braided Hair Large Cent Coin
 • 1853 Braided Hair Large Cent Graded Pcgs Cac Ms66 Great Color Amazing Luster
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Very Nice Gem Bu++ Early Copper
 • 1853 Braided Hair Large Cent, N-29, R. 3, Au-unc
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Sharp Choice Bu++ Copper
 • 1853 1c Braided Hair Large Cent N-29 Ngc Ms63bn
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Sharp Strike, Choice Bu++/near Gem Copper
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Super Sharp Choice Bu++ Copper
 • 1853 Ngc Ms 63 Bn 1/2c C-1 Large Half Cent Uncirculated Bu Braided Hair Us Coin
 • 1853 Us Braided Hair Large Cent Ms64rb Twin Leaf
 • 1853 Braided Hair Large Cent 1c Coin Anacs Au-55
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Scarce This Pq, Sharp & Lustrous Superb Gem Bu++
 • Hch 1853 N24 R2 Braided Hair Large Cent Pcgs Ms64rb Hamling Lots Of Mint Red
 • 1853 1c Braided Hair Large Cent N-29 Ngc Ms63bn
 • 1853 N-29 R-3+ Pcgs Ms 64 Rb Cc Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1853 N-27 Pcgs Ms 65 Bn Tcc#1 Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1853 N-5 R-2- Pcgs Ms 64+ Rb Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1853 Braided Hair Large Cent 1c Pcgs Certified Ms65rb Ms65 Rb Cheapest On Ebay
 • 1853 N-26 R-2 Pcgs Ms 63 Rd Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • Hch 1853 N27 R2 Braided Hair Large Cent Pcgs Ms64rb Hamling Lots Of Mint Red
 • 1853 N-33 Pcgs Ms 64 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-28 R3+ Pcgs Ms63 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Dan Holmes
 • 1853 N-3 Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-29 R-3- Pcgs Ms 63 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-26 Pcgs Ms 63 Bn Eds Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf