Braided Hair Large

Year > 1853 (1/2)

 • 1853 Braided Hair Large Cent Ngc Graded Au55 (1c)
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Sharp Strike, Choice Bu++/near Gem Copper
 • 1853 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #g9310
 • 1853 1 C Braided Hair Large Cent Pcgs Ms65 Rb
 • 1853 Braided Hair Large Cent Ngc Au Brown. Tougher Date
 • 1853 N-25 Pcgs Ms 66 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #g8849
 • 1853 Braided Hair Large Cent Ms / Mint State 64 Rb, Pcgs 1c C00041633
 • 1853 Braided Hair Large Cent, Nice Even Toning, Great Detail, Pcgs Graded Au53
 • 1853 Braided Hair Large Cent, N-30, R1, Pcgs Ms64bn
 • 1853 Braided Hair Large Cent 1c, Ngc Ms65bn. Brilliant Uncirculated
 • 1853 1 C Braided Hair Large Cent Pcgs Ms65 Rb
 • 1853 Braided Hair Large Cent, Great Detail, Even Toning, Ngc Graded Au55 Cac
 • 1853 Braided Hair Large Cent, Nice Even Toning, Flawless, Pcgs Graded Au53
 • 1853 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #g8849
 • 1853 Braided Hair Large Cent, N-28, R3+, Pcgs Ms64bn
 • 1853 N-9 R2 Pcgs Ms65bn Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1853 Braided Hair Large Cent Pcgs Xf45
 • 1853 Braided Hair Large Cent, Awesome Detail, Flawless, Ngc Graded Au55bn Cac
 • 1853 N-3 Pcgs Ms 65 Bn Tcc#2 Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1853 N-6 Pcgs Ms 65+ Rb Cc Level Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1853 Braided Hair Large Cent Graded Pcgs Cac Ms66 Great Color Amazing Luster
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Scarce This Nice, Sharp Solid Gem Bu++, Pq
 • 1853 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #r7427
 • 1853 Braided Hair Large Cent Ngc Xf-45 Bn -138500
 • 1853 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #g5946
 • 1853 1c Braided Hair Large Cent Pcgs Ms 65 Bn
 • 1853 Braided Hair Large Cent-pcgs Ms65bn
 • 1853 N-12 Ngc Ms 63 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Reiver
 • 1853 Braided Hair Large Cent Ngc Au53 Bn
 • 1853 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #g7017
 • 1853 Large Cent, Braided Hair, Sharp Strike, Choice Bu++/near Gem Copper
 • 1853 N-18 Anacs Au 58 Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 Ngc Au 55 Bn 1c Large One Cent About Uncirculated Braided Hair Us Coin
 • 1853 Braided Hair Large Cent Ngc Au-58 Bn -165476
 • 1853 N-23 Die State B R. 4 Braided Hair Cent, Tougher Newcomb Large Cent, Ms, Unc
 • 1853 N-25 Ngc Ms66bn Cc Level Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 1 C Braided Hair Large Cent Pcgs Ms65 Rb
 • 1853 N-22 R-2+ Pcgs Ms 64 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-17 R-2 Pcgs Ms 64 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c